Immaterialret
Værdien af immaterielle rettigheder såsom varemærker, design og patenter bare stiger og stiger.

På samme tid bliver det mere og mere vigtigt for de virksomheder, der besidder sådanne rettigheder, at beskytte disse effektivt, således at der ikke uberettiget sker en udnyttelse, der i sidste ende kan ende med at være ødelæggende for den pågældende virksomhed.

Hos Advice Advokatfirma har vi ikke blot forstand på at etablere og sikre sådanne rettigheder, uanset om det måtte dreje sig om varemærker, designrettigheder, domænenavne, ophavsrettigheder eller patenter.

Vi har mindst lige så meget fokus på den efterfølgende reelle beskyttelse af allerede formelt beskyttede rettigheder.

Advice Advokatfirma bistår således blandt andet med at tage kontakt til rettighedskrænkere med henblik på ophør af krænkelsen, og viser dette sig ikke tilstrækkeligt, medvirker vi naturligvis ved anlæggelse af krænkelsessager, herunder ved nedlæggelse af fogedforbud.

Kontaktperson:

Lars Hilliger
Tlf.: 26 25 56 04
lh@advicelaw.dk