Køb og salg af virksomheder
Hvad nytter det at ville sælge eller købe en virksomhed, hvis forhandlingerne bryder sammen grundet dårlig rådgivning inden kontrakten er underskrevet, eller hvis prisen i sidste ende langt fra er den rigtige?

Hos Advice Advokatfirma har vi stor erfaring med køb og salg af virksomheder, herunder i forbindelse med generationsskifte, og vi er bevidste om, at købers og sælgers fælles ønske om en overdragelse alene er første skridt på den vej, der uden den rette vejledning og forberedelse kan vise sig både meget lang og støvet.

Hos os er fokus således ikke kun på forhandling af pris og overtagelsesdato, men mindst lige så meget på sikring af, at vores klients forventninger til overdragelsen stemmer overens med virkeligheden.

Således deltager vi gerne aktivt i selve forberedelsen af overdragelsen, salgsmodning samt sikring og forhandling af finansiering, ligesom vi naturligvis hellere end gerne bistår med forhandling og udarbejdelse af overdragelsesaftale samt gennemgang af Due Diligencemateriale m.v.

Sidst, men ikke mindst, ved vi, at en overdragelse ikke er færdig, blot fordi overdragelsesaftalen er skrevet under af parterne. I den forbindelse bistår vi gerne med den praktiske del af overdragelsen, eksempelvis inkorporering af den nye virksomhed i købers selskabsretlige struktur eller diverse efterfølgende registreringer.

Advice Advokatfirma rådgiver såvel købere som sælgere af virksomheder.

Kontaktpersoner:

Henrik Asboe Lars Hilliger
Tlf.: 51 99 10 90 Tlf.: 26 25 56 04
ha@advicelaw.dk lh@advicelaw.dk