Lejeret, bolig
Advice Advokatfirma er specialister indenfor alle lejerettens discipliner, herunder boliglejeret, og yder med mange års erfaring inden for området en både sikker og højt kvalificeret juridisk og økonomisk rådgivning til administratorer samt ejere og lejere af fast ejendom.

Lejeretlig rådgivning er en vigtig del af advokatfirmaets profil, hvorfor vi bestræber os til at være med til at præge og udvikle retsområdet, der er i konstant udvikling, også på det lovgivningsmæssige område.

Vores medarbejdere har således bl.a. været repræsenteret som lægdommere ved domstolene i Københavnsområdet, og har gennem flere år fungeret som undervisere og eksaminatorer på Advokatsamfundets advokatfuldmægtiguddannelse.

Rådgivningen omfatter – udover bistand vedrørende udarbejdelse af kontrakter, fortolkning mv. – indbringelse og behandling af sager for huslejenævn, ankenævn og domstole om blandt andet:


Kontaktpersoner:

Peter Steen Hansen
Tlf.: 60 35 39 99
psh@advicelaw.dk