Rets- og voldgiftssager
Advice Advokatfirma er et proceskontor. Flere af vores advokater fører mange rets- og voldgiftssager om året.

Vi har sager for både byretter og for landsretterne og fører tillige indenfor navnlig leje- og andelsboligretten adskillige boligretssager. Vi har sager i voldgiftsretten, typisk via Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Endvidere fører vi sager ved Klagenævnet for udbud samt særlige sager henlagt til Sø- og Handelsretten.

Advokat Peter Steen Hansen har været lægdommer i boligretten, og kender således systemet ”fra den anden side” af bordet. Advokat Lars Hilliger fungerer som dommer ved den internationale sportsdomstol (CAS) i Schweiz.

Generelt fører vi rets- og voldgiftssager inden for alle de emner, vi har specialer i.

Vi vil normalt foretage en indledende gennemgang af sagen og herefter vende tilbage med en umiddelbar vurdering af, hvordan sagen står, om der er forhold, man skal være særlig opmærksom på (for eksempel bevissikring og forældelse), samt hvad de forventede omkostninger til sagens førelse vil være.

Vi ser altid på, hvad der i den givne sag er den bedste løsning. Herunder arbejder vi også gerne for et forlig, og deltager i mediation og mægling. Udover den processuelle vurdering er vi opmærksomme på, at der kan være kommercielle interesser, samarbejdsrelationer mv., der gør, at vi skal kigge ud over de juridiske briller.

Vi tager også normalt gerne sager, der føres under en retshjælpsforsikring (som de fleste privatpersoner har) eller under fri proces. De særlige regler om afregning i disse sager kan dog medføre, at vi ser os nødsaget til efter en konkret vurdering at afslå at føre sagen. Vi er i så fald behjælpelige med at henvise til en anden advokat.

Kontaktpersoner:

Søren Lindahl Peter Steen Hansen Lars Hilliger
Tlf.: 31 31 56 90 Tlf.: 60 35 39 99 Tlf.: 26 25 56 04
sli@advicelaw.dk psh@advicelaw.dk lh@advicelaw.dk