Selskabsret
Hos Advice Advokatfirma har vi omfattende erfaring med rådgivning om selskabsretlige forhold, herunder rådgivning vedrørende interessentskaber, kommanditselskaber samt andre selskabskonstruktioner.

Advice Advokatfirma yder således rådgivning om blandt andet valg af selskabsform, stiftelser, kapitalforhøjelser og nedsættelser samt andre vedtægtsændringer.

Herudover medvirker vi i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af såvel større som mindre selskabsretlige omstruktureringer, herunder eksempelvis fusioner, spaltninger, virksomhedsomdannelser, aktieombytninger samt i sidste ende likvidation af selskaber.

Vi har endvidere stor erfaring i forhandling og udarbejdelse af ejeraftaler, ligesom vi i mange tilfælde har indtaget dirigentens plads på generalforsamlinger i såvel store, børsnoterede som ganske små selskaber.

Endelig har vi bred erfaring fra diverse bestyrelsesposter.

Kontaktpersoner:

Henrik Asboe Lars Hilliger
Tlf.: 51 99 10 90 Tlf.: 26 25 56 04
ha@advicelaw.dk lh@advicelaw.dk