Arveret / testamenter
De fleste har en ide om, hvordan de ønsker at deres formue skal fordeles, når døden indtræder – hvad enten formuen nu skal gå rent i arv til f.eks. ægtefælle og børn, eller særlige personer eller organisationer ønskes begunstiget.

Hvis de ønskede ideer rent faktisk også skal blive til virkelighed, er det som oftest en god ide (og i mange tilfælde en nødvendighed) at oprette et testamente. Selv i arveforhold, der på overfladen kan synes simple, kan det få særdeles uhensigtsmæssige og utilsigtede konsekvenser, hvis et testamente ikke udarbejdes korrekt, såvel formelt som i relation til indhold.

Ved rådgivning af klienter, der ønsker at udarbejde testamente, lægger vi udover den naturligt forudsatte diskretion og fortrolighed vægt på gennem samtale og spørgsmål at opnå den fulde klarhed over klientens ønsker – herunder i relation til forhold og konsekvenser, som vedkommende måske ikke selv har tænkt på.

Udover bistand i forbindelse med testamenter og generel rådgivning om arveforhold repræsenterer vi også arvinger i arvesager – hvor netop f.eks. uklarhed omkring afdødes vilje desværre kan føre til konflikter om deling af arven. I den forbindelse analyserer vi sagen og rådgiver om muligheder og konsekvenser, og såfremt det bliver nødvendigt, fører vi naturligvis sagen i retten.

Kontaktperson:

Kirsten Reimers-Lund
Tlf.: 33 23 84 23
krl@advicelaw.dk