Dødsbobehandling
Advice Advokatfirma bistår i forbindelse med opgørelse af dødsbo på baggrund af lang erfaring indenfor området.

Dødsbobehandling omfatter den egentlige berigtigelse af boet, det vil sige fordeling eller afhændelse af boets aktiver, betaling af boets eventuelle gæld og indgivelse af diverse opgørelser til skattevæsen og skifteret.

Advice Advokatfirma repræsenterer også enkeltarvinger eller en kreds af arvinger i dødsboer, såfremt arvingen / kredsen af arvinger ønsker at være repræsenteret af ”egen” advokat i forhold til dødsboet.

Kontaktperson:

Kirsten Reimers-Lund
Tlf.: 33 23 84 23
krl@advicelaw.dk