Formueforhold, ugifte samlevende
At leve ugifte sammen kræver, hvis man får børn sammen eller sammenblander sin økonomi, at man gør sig klart, hvad konsekvenserne er, når den ene dør eller hvis man vælger at ophæve samlivet.

Advice Advokatfirma kan på baggrund af mange års erfaring omkring denne problemstilling rådgive ved etablering af samlivet eller under dette og i den forbindelse besvare spørgsmål som:

Vi lægger vægt på at have flest mulige oplysninger om såvel klienternes forhold som deres ønsker for derved at sikre, at klienterne ikke baserer deres samliv på, hvad de tro, der gælder, fremfor den aktuelle retsstilling.

Når vi i samråd med klienterne har fundet den rigtige løsning, bistår vi naturligvis gerne med udfærdigelse af de eventuelle nødvendige dokumenter og den fornødne registrering eller tinglysning af disse.

Kontaktperson:

Kirsten Reimers-Lund
Tlf.: 33 23 84 23
krl@advicelaw.dk