Formueforhold, ægtefæller
Hos Advice Advokatfirma har det betydning ved rådgivning omkring ægtefællers formueforhold at inddrage såvel de personlige, de økonomiske og de skattemæssige aspekter.

Der lægges først og fremmest vægt på gennem samtale at sikre, at den enkelte klients forhold er fuldt oplyst, og at klienten har fået mulighed for at give udtryk for sine ønsker. Dernæst lægger vi vægt på, med udgangspunkt i de fremsatte ønsker, at oplyse klienten om de valgmuligheder, der udspringer den aktuelle situation. Og endelig bistår vi med at lade den løsning, vi i samarbejde med klienten når frem til, udmønte sig i udfærdigelse af nødvendige dokumenter. Der kan være tale om udfærdigelse af ægtepagt, ophævelse af allerede oprettede ægtepagter mv.

Kontaktperson:

Kirsten Reimers-Lund
Tlf.: 33 23 84 23
krl@advicelaw.dk