Separation og skilsmisse
Lykkelige skilsmisser findes ikke, men de kan være mere eller mindre fredsommelige.

Hos Advice Advokatfirma bistår vi såvel i de sager, hvor der alene skal gives rådgivning om gældende ret, som i de sager, hvor klienten ønsker at være repræsenteret af advokat, men hvor parterne i øvrigt forhandler sig til en løsning. Endelig består vi naturligvis også i de sager, hvor der opstår en egentlig konflikt, som kræver en retssagsbehandling.

At have erfaring i retssagsbehandlingen er medvirkende til at kunne opnå fredelige løsninger uden at klienten derved giver afklad på sine rettigheder, idet vi som advokater kan rådgive om et forventet udfald af en retssag, og dermed undgår unødige tvister. Denne rådgivning er til gavn for alle involverede parter, ikke mindst eventuelle børn.

Vi lægger vægt på, at det er klienterne selv, der træffer de ofte meget vidtrækkende beslutninger, men efter en grundig vejledning fra vores side.

Kontaktperson:

Kirsten Reimers-Lund
Tlf.: 33 23 84 23
krl@advicelaw.dk