Entrepriseret
Vi rådgiver private og professionelle bygherrer, entreprenører og tekniske rådgivere om alle entrepriseretlige forhold indenfor dansk ret.

Vi har indgående kendskab til entrepriserettens aftalesæt, herunder AB 92, ABT 93, AB Forbruger og ABR 89.

Vi rådgiver tillige om udbudsret under Tilbudsloven.

Rådgivningen omfatter bistand i forbindelse med aftalers indgåelse, herunder udarbejdelse af kontraktmateriale eller gennemgang af kontrakter, samt forhandling. Vi har fokus på, at en god kontrakt skal skabe klarhed, sikkerhed og tryghed for klienten.

Vi rådgiver imidlertid også, hvis der opstår problemer i samarbejdsforhold. Vi bistår i forbindelse med syn og skøn eller stadeopgørelser. Hvis det er nødvendigt, fører vi også rets- og voldgiftssager, samt sager ved Klagenævnet for udbud.

Selvom vi i første række underkaster sagerne en stringent, juridisk analyse, har vi også fokus på andre aspekter, herunder på, om kommercielle interesser, modpartens dårlige økonomi eller lignende gør, at der måske skal kigges på andre løsninger end gennemførelse af en dyr rets- eller voldgiftssag.

Vi tager gerne de store, komplekse sager – men den juridisk spændende vinkel kan ligeså vel ligge i en mangelsag på et kolonihavehus. Og de sager tager vi naturligvis også gerne.

Kontaktperson:

Søren Lindahl
Tlf.: 31 31 56 90
sli@advicelaw.dk