Peter Steen Hansen
Advokat / Partner
Mobil tlf.: +45 60 35 39 99
E-mail: psh@advicelaw.dk

Profil
Peter Steen Hansen arbejder hovedsageligt med lejeret, såvel erhvervs- som boliglejeret, men rådgiver også indenfor retsområderne andelsboliger og ejerforeninger/ejerlejligheder. Han besidder en meget stor specialistviden, hvilket kommer klienterne til gode for eksempel i forbindelse med udarbejdelse eller gennemgang af kontrakter, forhandling om vilkår, varetagelse af tvister mv.

Peter Steen Hansen varetager også sager relaterende til almennyttige boliger.

Peter Steen Hansens mangeårige erfaring bruges endvidere udadtil. Således har han i en årrække fungeret som lægdommer ved boligretterne i blandt andet København og Lyngby. Ligeledes har Peter Steen Hansen undervist kommende advokater i lejeret på advokatsumfundets advokatfuldmægtig uddannelse, ligesom han har undervist på en række eksterne kurser.

Arbejdsområder
Boliglejeret
Erhvervslejeret
Andelsboliger
Ejerlejlighedsforhold
Fast Ejendom

Uddannelse
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1998

Beskikkelse
Advokat, 2002

Karriere
2010- Partner hos Advice advokatfirma
2006-2010 Partner hos a4 advokatfirma
2005-2006 Stifter af og Partner hos advokaterne Axeltorv
2001-2005 Advokatfuldmægtig/advokat hos Bech-Bruun
1999-2001 Jurist, de Københavnske Husleje- og Ankenævn
1998-1999 Advokatfuldmægtig, advokatfirmaet Lønberg & Leth-Christensen

Bierhverv
2006-2009 Manuduktør og eksaminator i faget bolig- og erhvervslejeret på advokatsamfundets advokatfuldmægtiguddannelse.
2006-2008 Underviser på JUC i ”erhvervs-lejekontrakter” og ”lejeretlige bolig-former og fastsættelse af leje” af blandt andet advokater, developere, mæglere og andre ejendomsinvestorer.
2005- Lægdommer ved boligretterne i blandt andet Lyngby og København.
1999-2003 Manuduktør i boliglejeret på ejendomsadministratoruddannelsen under Ejendomsforeningen Danmark.