Kirsten Reimers-Lund
Advokat (H) – i kontorfællesskab med Advice Advokatfirma
E-mail: krl@advicelaw.dk

Profil
Kirsten Reimers-Lund er specialiseret inden for Familie- og Arveret, herunder international familieret. Hun spiller en aktiv rolle indenfor udviklingen af retsområdet, blandt andet gennem deltagelse i lovforberedende udvalg samt via adskillige udgivne publikationer om emnet, ligesom hun har undervist såvel advokater som dommere.

Kirsten Reimers-Lund har stor proceserfaring, og har møderet for højesteret. Hun er endvidere uddannet mediator.

Kirsten Reimers-Lund rådgiver i forbindelse med separation eller skilsmisse og fører om nødvendigt sagen i retten. Hun rådgiver om og udfærdiger ægtepagter og testamenter, og hun behandler såvel dødsboer som ægtefælleskifter efter separation eller skilsmisse.

Endelig har Kirsten Reimers-Lund stor erfaring i bistand i forbindelse med børnebortførelser, og hun rådgiver i den forbindelse i sager om bortførelse af børn til eller fra Danmark.

Arbejdsområder
Arveret / testamenter
Dødsbobehandling
Formueforhold, ægtefæller
Formueforhold, ugifte samlevende
Separation og skilsmisse

Uddannelse
Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet, 1977
Uddannet mediator, 2000

Beskikkelse / møderet
Advokat, 1980
Møderet for Højesteret 1983
Møderet for Højesteret 1989

Karriere
Kirsten Reimers-Lund har i mange år arbejdet som selvstændig advokat, specialiseret indenfor familie- og arveret.

Medlemsskaber
Danske Advokater
Danske Familieretsadvokater
Øresundsadvokaterne

Tillidshverv
Medlem af Københavns Advokatforenings bestyrelse 1990-1995
Medlem af advokatrådet 1995-2001
Formand for Advokatrådets Familieretsudvalg 1995-2001
Medlem af Advokatsamfundet fond 2001-
Medlem af Danske Familieadvokaters bestyrelse 2004-2010
Bestyrelsesmedlem, Øresundsadvokaterne

Lovforberedende udvalg
Medlem af Arvelovsudvalget 2001-2006
Medlem af Ægtefælleskifteudvalget 2007-2009
Medlem af Retsvirkningslovsudvalget 2010-

Udgivelser
”Separation og skilsmisse” (1998)
”Er tiden løbet fra tvangsarv?”, Artikel til Festskrift til Finn Taksøe-Jensen (1999)
”Børn et fælles ansvar” (2004)
”Giftes skal/skal ikke” (2005)
”Den nye arvelov, hvad betyder den for dig” (2008)
”Jeg skal skilles” (2008)
Derudover diverse artikler i fagblade