Forsikringsoplysninger
Advice Advokatfirmas ansvars- og garantiforsikring er tegnet gennem HDI-Gerling Forsikring
– CVR.nr.: 20 30 04 34, Indiakaj 6, 1. – 2100 København Ø.

Advokat Kirsten Reimers-Lunds ansvars- og garantiforsikring er tegnet gennem Condan A/S
– CVR.nr.: 56 77 12 12, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.